Archiv rubriky: Račinka

Račinka, aneb, Povkázánj k nerozumnému wychowáwánj dětj
od Christina Gothilffa Salzmann
Netradiční výchovná příručka z roku 1824

Račinka 22. díl

Prostředkové, jak se mohou děti naučiti, aby strašidla viděly Povídej dětem hodně mnoho o strašidlech Když měl mistr Martin po práci, děti ho obsypaly žádajíce, aby jim něco povídal. On si nacpav fajfku sedl ke kamnům a počal povídati, ale … Celý příspěvek

Rubriky: Račinka | Napsat komentář

Račinka 21.díl

III. Cvič zpočátku ducha dítek ve věcech schopnostem jejich nepřiměřených Pan profesor Pankracius dočkal se té radosti, že mu manželka synáčka porodila, an právě temný smysl jedné průpovědi ve starém latinském spisovateli Suetoniovi již po tolik nocí bez zdřímnutí zpytoval. … Celý příspěvek

Rubriky: Račinka | Napsat komentář

Račinka 20. díl

II. Přičiň se, aby tvé dítky rády vší rozkoše požívaly Paní Fabiánce leželo přísloví „Naše živobytí trvá sedmdesát let“ atd. tak na srdci, že nepřemejšlela na nic, než jak by svým dítkám práci a klopotu skrze sedmdesát a osmdesát let … Celý příspěvek

Rubriky: Račinka | Napsat komentář

Račinka 19. díl

Prostředkové, jak se mohou děti pro krásu přirozenosti necitelny učiniti I. Zakaž jim, když chtějí přirozenost zkoumati a hleď, abys je všelikou přípovědí od toho odvrátil Matějček nespatřil v městě z krásné přirozenosti než oblaka a kousek nebeské oblohy tak široký jako … Celý příspěvek

Rubriky: Račinka | Napsat komentář

Račinka 18. díl

II. Předcházej své děti dobrým příkladem Pan z Dobromysli ubíraje se ze světa, pozůstavil po sobě mnoho peněz, ale dítek žádných. Aby peníze dobře se vynaložily, učinil všeliké odkazy. Mezi jiným také odkázal, aby roční ouroky z 30 000 zl. se udělovaly takovým … Celý příspěvek

Rubriky: Račinka | Napsat komentář

Račinka 17. díl

Prostředkové, jak se může dětem nenáchylnost k lidem, kteří jiné náboženství vyznávají, vštípiti I. Namluv jim, že Bůh nenávidí všecky, kteří nejsou jejich náboženství Paní Alžběta byla luteránskému vyznání víry horlivě oddána a přála tedy, aby její horlivost k náboženství i děti … Celý příspěvek

Rubriky: Račinka | Napsat komentář

Račinka 16. díl

Prostředkové, jak se mohou některá zvířata dětem v ošklivost uvésti Namluv dítkám, že jsou taková zvířata jedovatá Vilímův otec ucítil ve svém pokoji myši, a proto na ně past nalíčil. Vilím k tomu přijda, táže se: „Tatínku, co to děláte?“ „Líčím past, … Celý příspěvek

Rubriky: Račinka | Napsat komentář

Račinka 15. díl

Prostředkové, jak můžeme dětem vštípiti radování se z cizího neštěstí Přiveď je nejprve tak daleko, aby je rmoutilo cizí štěstí, budou se jistě také brzy z jejich neštěstí radovati To jest patrné. Neboť když někoho mrzí štěstí jiných lidí, bude zajisté si … Celý příspěvek

Rubriky: Račinka | Napsat komentář

Račinka 14. díl

Prostředkové, jak se mohou děti závisti naučiti Představuj jim vždy štěstí jiných lidí za veliké neštěstí Paní Lenorka dychtila velmi, aby se v oděvu a domácím nářadí nad jiné vynášeti mohla, a měla malý příjem, kterýž sotva stačil k zapravení nejpotřebnějších vydání. … Celý příspěvek

Rubriky: Račinka | Štítky: , , | Napsat komentář

Račinka 13. díl

Prostředkové, jak se mohou děti mstivé učiniti I. Když jsou děti nevrlé, dej jim pokaždé něco, na čem si mohou zlost vylíti Když se Adolfek uhodil, neb když upadl, dal se do takové křiku, že se to po celém domě … Celý příspěvek

Rubriky: Račinka | Napsat komentář