Archiv rubriky: Četba na pokračování

Z denníku Pavliny 19. díl

19. února Byla jsem u Valinů. Srdce mi okřálo. Cecilie mne potěšila: Žádná dívka mi není tak milá, tak drahá a vzácná jako ona. Ve čtvrtek jsem se o tom přesvědčila. Mé přízně požívala Cecilie sice vždycky. Ale obdivovala jsem … Celý příspěvek

Rubriky: Dívčí pokojíček | Napsat komentář

Račinka 19. díl

Prostředkové, jak se mohou děti pro krásu přirozenosti necitelny učiniti I. Zakaž jim, když chtějí přirozenost zkoumati a hleď, abys je všelikou přípovědí od toho odvrátil Matějček nespatřil v městě z krásné přirozenosti než oblaka a kousek nebeské oblohy tak široký jako … Celý příspěvek

Rubriky: Račinka | Napsat komentář

Račinka 18. díl

II. Předcházej své děti dobrým příkladem Pan z Dobromysli ubíraje se ze světa, pozůstavil po sobě mnoho peněz, ale dítek žádných. Aby peníze dobře se vynaložily, učinil všeliké odkazy. Mezi jiným také odkázal, aby roční ouroky z 30 000 zl. se udělovaly takovým … Celý příspěvek

Rubriky: Račinka | Napsat komentář

Račinka 17. díl

Prostředkové, jak se může dětem nenáchylnost k lidem, kteří jiné náboženství vyznávají, vštípiti I. Namluv jim, že Bůh nenávidí všecky, kteří nejsou jejich náboženství Paní Alžběta byla luteránskému vyznání víry horlivě oddána a přála tedy, aby její horlivost k náboženství i děti … Celý příspěvek

Rubriky: Račinka | Napsat komentář

Nejde o morálku, jde o přežití 14. díl

11. září Před osmi dny jsem byla k smrti smutná a dnes se vznáším radostí. Ne, ne, ne tak docela! Pouze ctižádostivá herečka jásá, človíček je trochu smutný. Radost i smutek způsobilo toto: Když jsem šla ráno do školy, našla … Celý příspěvek

Rubriky: Z deníku německé herečky | Napsat komentář

Z denníku Pavlíny 18. díl

12.února 1865 Byla jsem včera za městem na procházce, matička mne sama poslala, abych prý se občerstvila. Mrzlo, šla jsem čerstvě, a pořád mne potkávali lidé. Nebylo tedy třeba se báti a já se nebála, neboť se mi ještě nikdy … Celý příspěvek

Rubriky: Dívčí pokojíček | Napsat komentář

Račinka 16. díl

Prostředkové, jak se mohou některá zvířata dětem v ošklivost uvésti Namluv dítkám, že jsou taková zvířata jedovatá Vilímův otec ucítil ve svém pokoji myši, a proto na ně past nalíčil. Vilím k tomu přijda, táže se: „Tatínku, co to děláte?“ „Líčím past, … Celý příspěvek

Rubriky: Račinka | Napsat komentář

Z denníku Pavlíny 17. díl

III. Přátelství a láska Z denníku devatenáctileté dívky Opravdu se nacházím ve velké nesnázi, že i tyto zápisky se uveřejňují. „Bratr na prázdninách,“ „Paní a služka“ dělaly mi, jak milým čtenářkám známo, také starosti, ale nikoli takové, jaké „Přátelství a … Celý příspěvek

Rubriky: Dívčí pokojíček | Napsat komentář

Račinka 15. díl

Prostředkové, jak můžeme dětem vštípiti radování se z cizího neštěstí Přiveď je nejprve tak daleko, aby je rmoutilo cizí štěstí, budou se jistě také brzy z jejich neštěstí radovati To jest patrné. Neboť když někoho mrzí štěstí jiných lidí, bude zajisté si … Celý příspěvek

Rubriky: Račinka | Napsat komentář

Račinka 14. díl

Prostředkové, jak se mohou děti závisti naučiti Představuj jim vždy štěstí jiných lidí za veliké neštěstí Paní Lenorka dychtila velmi, aby se v oděvu a domácím nářadí nad jiné vynášeti mohla, a měla malý příjem, kterýž sotva stačil k zapravení nejpotřebnějších vydání. … Celý příspěvek

Rubriky: Račinka | Štítky: , , | Napsat komentář